Welkom

Hartelijk welkom op onze website! Deze website geeft informatie over de koren die verbonden zijn aan de St. Josephkerk in Utrecht. Ook vindt u informatie over de vieringen in de kerk.

De vrouwenschola studeert een repertoire van gregoriaanse gezangen voor liturgische vieringen. We zingen regelmatig tijdens eucharistievieringen in kerken in Utrecht en omstreken en bij kleine (gebeds)vieringen die elke tweede vrijdag van de maand worden gehouden in de Josephkerk.

Het St.-Josephkoor is een gemengd kerkkoor. We studeren vierstemmige koormuziek voor eucharistievieringen en gebedsvieringen. Het doel is om ongeveer 6x per jaar te zingen bij een eucharistieviering in een kerk in Utrecht of omgeving. Jaarlijks werken we met een thema. In het koorjaar 2018-2019 is het thema ‘De Doop’.

De repetities zijn wekelijks in de St. Josephkerk, Draaiweg 44 in Utrecht. Wil je misschien met ons meezingen? Je bent van harte uitgenodigd om een repetitie op proef mee te doen. Je kunt je hiervoor aanmelden via het contactformulier of stuur een email naar info@josephkerk-utrecht.nl.